Три уши № 10

Жилищна сграда –  ул.“Три уши“ № 10

Изграждане на жилищна сграда на ул. „Три уши“ № 10

Сградата е с шест надземни етажа с 9 апартамента, 1 двоен гараж и 8 паркоместа.

ПРОДАДЕН !

ОБЕКТИ КВ.М. цена СТАТУС
ПМ 1-2 12.50 0 Продаден
ПМ 1-2 12.50 0 Продаден
Гараж № 1, ет. 1 46.87 0 Продаден
Ап. № 1, ет. 2 69.21 0 Продаден
Ап. № 2, ет. 2 52.68 0 Продаден
Ап. № 3, ет. 3 55.70 0 Продаден
Ап. № 4, ет. 3 73.47 0 Продаден
Ап. № 5, ет. 4 55.70 0 Продаден
Ап. № 6, ет. 4 73.49 0 Продаден
Ап. № 7, ет. 5 61.730 0 Продаден
Ап. № 8, ет. 5 67.44 0 Продаден
Ап. № 9, ет. 6 93.97 0 Продаден