Строителна фирма Димитров Билд ООД изгражда жилищни сгради с високо качество на вложените материали.
Жилищната сграда на ул. Жолио Кюри 96 е с Удостоверение за въвеждане в експлоатация от 2010 г. Изградена е на 6 етажа, като на партерен етаж е офисът на строителна фирма Димитров Билд ООД.