Жилищна сграда – ул.“Три уши“ № 10
Сградата е с шест надземни етажа с 9 апартамента, 1 двоен гараж и 8 паркоместа.